Projekat „Čišćenje i uređenje reguliranog korita rijeke Kladušnice od Grivića mosta do Ćejvanskog mosta u dužini od oko 3.600 metara“ bio je u četvrtak, 22. oktobra povod posjete Velikoj Kladuši direktora Uprave Civilne zaštite Unsko-sanskog kantona Dževada Livakovića. Livaković se u zgradi Općine sastao sa ovlaštenim zamjenicima općinskog načelnika i predstavnicima općinskih službi koje su uključene u ovaj projekat, a koji je  Služba za civilnu zaštitu USK-a delegirala Upravi Civilne zaštite Unsko-sanskog kantona za sufinasiranje u njegovoj realizaciji. Naime, iako je Budžetom Općine za ovu fazu projekta čišćenja i uređenja rijeke Kladušnice obezbijeđen iznos sredstava od 30.000 KM, kao i dio sredstava posebne naknade sa kojima raspolaže Služba za civilnu zaštitu u iznosu od 5.500 KM, prema proračunu Službe za komunalne djelatnosti, vodne resurse, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove, nedostajalo je još 35.000 KM kako bi se zatvorila konstrukcija njegovog finansiranja.

Livaković je izrazio spremnost da Uprava Civilne zaštite Unsko-sanskog kantona podrži ovaj projekat sredstvima za posebne naknade sa za 2021. godinu, uz uslove da Općina Velika Kladuša, odnosno njene službe dopune zahtjev i ispune određene uslove za dobijanje sredstava. Prije svega, to se odnosi na formiranje Službe za zaštitu i spašavanje koja će djelovati pri Općini Velika Kladuša.

Karekteristično za ovu etapu projekta „Čišćenja i uređenja rijeke Kladušnice“ jeste problematika male propusne moći plavnog vala, koja je nastala kao rezultat neodržavanja ovog dijela korita od vremena njegove izgradnje, što je bilo prije blizu 40 godina. Šef službe Civilne zaštite Velika Kladuša Muhamed Galijašević.

Livaković je nakon radnog sastanka obišao pomenutu dionicu rijeke Kladušnice i uvjerio se u  problematiku. Inače, ova faza integralnog projekta „Čišćenja i uređenja reguliranog korita rijeke Kladušnice od Grivića mosta do Ćejvanskog mosta“ nadovezuje se na projekat „Čišćenje i uređenje rijeke Kladušnice od Barake do Male Kladuše“, koji će biti realiziran u tekućoj godini. Shodno tome, Služba za Civilnu zaštitu je ovaj projekta delegirala za narednu budžetsku godinu, kao jedan u nizu prioritetnih projekata u zaštiti od poplava, a koji zapravo predstavlja Etapu 3. Njegovom realizacijom na ovom dijelu rijeke Kladušnice omogućiće se veća propusna moć, odnosno znatno brži protok velike količine vode bez štetnih posljedica plavljenja korisnih površina u ovom dijelu Velike Kladuše.