Nastavni proces u kladuškim srednjim školama za sada se odvija bez većih problema, uz poštivanje propisanih higijensko epidemioloških mjera i kombinacijom nastave u učionici i online putem. Prema riječima predsjednika Aktiva direktora srednjih škola Općine Fikreta Haždića svi učesnici nastavnog procesa odgovorno su pristupili novoj školskoj godini i propisanim mjerama. Pozitivno je da su učenici redovni na nastavi, da je zabilježen mali broj izostanaka, a što govori da su željno dočekali početak školske godine. Međutim zabrinjava da već sada učenici pokazuju manje znanja, ističe Hadžić i dodaje da je sigurno da će se ovakav vid nastave sigurno odraziti na usvajanje nastavnog programa, ali da druge alternativne nema.

Hadžić kaže da su učionice srednjih škola tople i da imaju dovoljno ogrjevnog materijala do kraja ove godine. Inače nastavni proces u Drugoj srednjoj školi ove školske godine prati 497 učenika, odnosno približno isti broj učenika kao i prošle školske godine. U manjem obimu realiziraju se planirani projekti i aktivnosti. Tako je Vijeće učenika ove škole obilježilo 16. oktobar, Svjetski dan hrane, a obilježiće i oktobar, mjesec knjige.