Obavještavaju se političke stranke, koalicije političkih stranaka i nezavisni kandidati  koji djeluju na teritoriji Općine Velika Kladuša, da pisane obavijesti, informacije i plakate, vezane za vođenje predizborne kampanje za 2020. godinu, postavljaju isključivo na obilježena i označena mjesta za plakatiranje. Na svim ostalim mjestima plakatiranje i postavljanje reklamnih i drugih panoa dozvoljeno je samo na osnovu pribavljenog odobrenja nadležne općinske službe.

Upozoravaju se političke stranke, koalicije političkih stranaka i nezavisni kandidati, kao i drugi subjekti da će svi protupravno postavljeni panoi i plakati biti uklonjeni putem JKUP „KOMUNALIJE“ d.o.o. Velika Kladuša na trošak vlasnika, a protiv istih primjenit će se kaznene odredbe Odluke o komunalnom redu i Odluke o privremenom zauzimanju i korištenju javnih površina u gradu i naseljima Općine Velika Kladuša.

Komunalno-vodni inspektor
Mersad Mašinović dipl.pravnik

Izvor: velikakladusa.gov.ba

Javni poziv za subvencioniranje razvojnih biznis planova za poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja

Fondacija “IMAN”: Konkurs za stipendije – Studenti