• Imate vijest? Javite nam se na redakcija387@gmail.com
Općina Velika Kladuša: Obavijest o obavezi plaćanja komunalne naknade

Sa službene stranice Općine Velika Kladuša (velikakladusa.gov.ba) prenosimo obavijest Općinskog načelnika Fikreta Abdića o obavezi plaćanja komunalne naknade:
Opcina VK zgrada

Obavještavaju se građani Općine Velike Kladuše da je Općinsko vijeće na sjednici održanoj 16. marta 2017. godine, donijelo je Odluku o komunalnoj naknadi, kojom je određena obaveza plaćanja komunalne naknade za stambeni, poslovni, proizvodni, garažni te otvoreni prostor koji se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, a koji se nalaze u obuhvatu od prve do šeste zone gradskog građevinskog zemljišta.

Vlasnici, odnosno korisnici nekretnina koje podliježu obavezi plaćanja komunalne naknade trebaju da, u periodu od 3. aprila do 1. jula 2017. godine, izvrše prijavu korisne površine za objekte i zemljište koje koriste Službi za građenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša .

Obrazac za prijavu može se preuzeti u zgradi Općine, šalter broj 3 ili u kancelariji broj 202.

Građanima, koji u datom roku ne izvrše prijavu visina komunalne naknade utvrdiće se na osnovu podataka koje na terenu, premjeravanjem prikupi komisija imenovana od strane Općinskog načelnika, koja će otpočeti sa radom u narednom periodu (počev od 03.04.2017.godine).

Obaveza prijavljivanja, odnosno komisijskog mjerenja se odnosi na neevidentirane objekte, dok za one objekte koji su evidentirani, komisija neće vršiti ponovno mjerenje, osim u slučajevima kada stvarno stanje na terenu ne odgovara stanju u evidencijama.

Prijavu, dakle, nisu obavezni vršiti već evidentirani obaveznici paćanja komunalne naknade, koji svoju obavezu već plaćaju i kod kojih nije došlo do bilo kakvih promjena u statusu nekretnina ili korisniku istih, odnosno u površini objekta i /ili zemljišta koje se koristi.

Mole se vlasnici, odnosno korisnici, stambenih, poslovnih, proizvodnih, garažnih te otvorenih prostora koji se koriste u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti s područja općine Velika Kladuša da službenim licima, radi što bržeg i efikasnijeg rada, omoguće nesmetano mjerenje korisne površine.

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade vjerodostojno ne dokumentira namjenu i površinu nekretnine za koju se plaća komunalna naknada i ne dozvoli premjeravanje komisiji, površina objekta će se utvrditi množenjem vanjskih mjera građevine i broja etaža sa 0,80.

Pravna i fizička lica koja u utvrđenom roku ne izvrše prijavu čine prekršaj za koji su predviđene novčane kazne, shodno članu 39. Odluke o komunalnoj naknadi.

X