• Imate vijest? Javite nam se na redakcija387@gmail.com
Nova formula: Laburistima preko 80 hiljada, a Purićki preko 11 hiljada KM iz općinskog budžeta

Na petoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj krajem marta tekuće godine vijećnici vladajuće Laburističke stranke potpomognuti nezavisnim vijećnicima Refikom Purić i Enverom Pehlićem te vijećnicima grupacije “Pokrenimo Kladušu” usvojili su najbitnije dokumente za ovu godinu i to: Budžet, komunalna naknada za fizička lica i Odluka o izvršenju Budžeta.
IMG_8561

Već smo pisali o tome koliko prosječno primaju velikokladuški vijećnici, a po ovogodišnjoj Odluci o izvršenju budžeta, ta primanja, posebno za vijećnice, su drastično povećana zahvaljujući novom načinu raspodjele Tekućeg transfera za parlamentarne političke partije, koji je povećan sa 100.000,00 KM na 150.000,00 KM godišnje.

USK: Bihaćki vijećnici imaju najniži paušal, kladuški najviši

Prema novoj formuli, ženski dio vijeća, koji pored godišnje zarade od 5.400,00 KM od paušala i cca. 1.800,00 KM za raznorazne sjednice i komisije, po Odluci o izvršenju budžeta prima i nevjerovatnih 11.142,85 KM (2.142,85 KM+9.000,00 KM) iz Tekućeg transfera za parlamentarne političke partije, koji je kako smo već naveli ovogodišnjim Budžetom povećan za 50.000,00 KM, dok poređenja radi za vijećnika muškog roda se izdvaja 2.142,85 KM na godišnjem nivou.

Raspodjela sredstava sa Tekućeg transfera za parlamentarne političke partije

Tako da godišnje primanja jedne nezavisne vijećnice u velikokladuškom vijeću iznosi, vjerovali ili ne,  18.342,00 KM (osamnaest hiljada tristačetrdesetdvije konvertibilne marke), što je 1.528,50 km mjesečno!

Novi način raspodjele na laburistički način

Po novom načinu raspodjele sredstava iz Tekućeg transfera za parlamentarne političke partije uveden je novitet po kojem se 40% od ukupnog iznosa (150.000 x 0,4 = 60.000,00 KM) koji je predviđen za stranke i nezavisne vijećnike izdvaja za sve vijećnike i vijećnice (60.000 KM / 28 vijećnika = 2.142,85 KM po vijećniku godišnje), dok 60% (150.000 x 0,6 = 90.000,00 KM) od ukupnog iznosa se raspoređuje striktno na vijećnice, odnosno na manje zastupljeni spol (90.000 KM / 10 vijećnica = 9.000,00 KM po vijećnici godišnje)!

Tako da npr. jedna nezavisna vijećnica pored 2.142,85 KM prima i dodatnih 9.000,00 KM godišnje što je novitet po kojem će sama Laburistička stranka godišnje inkasirati 81.857,05 KM, a nezavisna vijećnica Refika Purić 11.142,85 KM (u ove iznose nisu uračunati mjesečni paušali i naknade za sjednice, komisije i sl.).

U članu 24. Odluke o izvršenju Budžeta u Službenom glasniku 4/17 možete pročitati novitet kada je u pitanju raspodjela sredstava iz Tekućeg transfera za parlamentarne političke partije u kojem između ostalog stoji:


Činjenica je da su velikokladuški vijećnici samo po paušalima najplaćeniji vijećnici u Unsko sanskom kantonu, a po ovome su najplaćeniji i u Bosni i Hercegovini, a možda i šire. Zasluženo? Prosudite sami!

Rupa u zakonu

Inače, političke stranke mogu se finansirati na način kako propisuje član 3. stav (1) tačka e) Zakona o finansiranju političkih stranaka, odnosno, politička stranka može da obezbijedi sredstva iz budžeta BiH, entitetskih budžeta, kantonalnih budžeta i budžeta Brčko Distrikta BiH, te budžeta drugih jedinica lokalne uprave i samouprave, u skladu sa entitetskim zakonima.

Prema članu 7. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka propisan je način raspodjele sredstava budžeta BiH političkim strankama, odnosno koalicijama političkih stranaka, na način da se:

  1. 30% sredstava dijeli jednako svim političkim strankama, odnosno koalicijama političkih stranaka koje su osvojile mandate,
  2. 60 % sredstava dijeli prema broju poslaničkih, odnosno delegatskih mandata, koje svaka politička stranka, koalicija političkih stranaka, odnosno nezavisni kandidat ima u trenutku dodjele mandata,
  3. 10% ukupnog iznosa raspoređuje parlamentarnim grupama srazmjerno broju poslaničkih, odnosno delegatskih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu.

Državni zakon, međutim, nije regulisao detaljan način raspodjele sredstava iz budžeta općina za finansiranje političkih stranaka, već je to dato u nadležnost općinskim vijećima.

Takođe, maksimalna izdvajanja za političke stranke regulisana državnim zakonom su 0,2 posto budžeta, dok se u Općini Velika Kladuša za finansiranje klubova političkih partija izdvaja pet puta više, odnosno cijelih 1 posto od planiranog budžeta.

Na tih 150 hiljada konvertibilnih maraka za klubove vijećnika treba dodati i 170 hiljada za vijećničke paušale i preko 50 hiljada za rad komisija vijeća, što u konačnici daje cifru od 370 hiljada KM, koliko nas minimalno košta rad općinskog vijeća na godišnjem nivou.

/Vkportal.ba, Kladusa.net

X